Naujienos

SVEIKINAME XIV -ojo rajoninio pilietinės dainos ir poezijos FESTIVALIO - KONKURSO "VOLUNGE ŠAUK ĄŽUOLE" nugalėtojus:

Spausdinti
2020-02-25 d.

Laureatė Vytautė Meškuotytė 7 kl. už eilėraštį "Žiogelio daina".

Diplomantai:

Ugnė Elmentaitė 5 kl. už eilėraštį " Pojūčiai".

Dovydas Špuras 6 kl. už eilėraštį "Lietuviškas rudenėlis".

Padėkomis apdovanoti konkurso dalyviai:

Gabija Simanavičiūtė 5 kl.
Saulė Marija Jakaitytė 6 kl.
Karolis Maselskis 6 kl.
Rusnė Matelytė 7 kl.
Remigijus Miltinis 7 kl.
Rusnė Rudokaitė 8 kl.

Mokytoja Rita Panavienė