Naujienos

Mokslo metus užbaigėme malda Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje.

Spausdinti
2013-07-13 d.

Birželio 7d. 6a klasės mokiniai kartu su auklėtoja R. Panaviene bei tikybos mokytoja V. Šlepikiene iš ryto rinkosi bendrai maldai bažnyčioje. Aktyviai dalyvaudami Šv. Mišiose dėkojo Dievui už mokslo metu gautas žinias, įgytas naujas patirtis, draugus, už šaunią direktorę,  kantrius mokytojus, mylinčius tėvelius. Nuoširdžioj maldoj prašė sveikatos ir Dievo palaimos visiems bendruomenės nariams.
Po mišių aplankėme amžinybėn iškeliavusio  mokytojo Rapolo Šaltenio kapą.