Naujienos

Laisvės gynėjų dienos paminėjimas

Spausdinti
2014-01-30 d.
Padėka mokyklai už aktyvų dalyvavimą 2014 m. sausio 1d. pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“
2014-atmintis gyva