Naujienos

SOLIDARUMO BĖGIMAS MŪSŲ MOKYKLOJE

Spausdinti
2014-10-15 d.

Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“  kviečia dalyvauti 1 – ajame Solidarumo bėgime Lietuvoje ir padėti labiausiai pažeidžiamiems vaikams. Solidarumo bėgimo Lietuvos mokyklose tikslai:

 

Šie tikslai įgyvendinami organizuojant Solidarumo bėgimą bei kitas sporto veiklas – estafetes, žygiavimus, lenktynes su maišais, dviračiais ar triračių lenktynes ir pan. Šių veiklų metu renkama parama. Už surinktą paramą bus nupirkta mokymosi priemonių vaikų dienos centrus Lietuvoje lankantiems vaikams bei berniukams ir mergaitėms, lankysiantiems naująją mokyklą Mikutos kaime, Zambijoje.

Mūsų mokykla prisijungia prie VO „Gelbėkit vaikus“ organizuojamo Solidarumo bėgimo  ir šiandien, spalio 15 dieną, dalyvavome  Solidarumo žygiavime. Stengiamės, kad šios organizacijos misija būtų įgyvendinta – dedame pastangas, kad pasaulyje keistųsi požiūris į vaikus, siekiame kiek galima greitesnių ir ilgalaikių pokyčių jų gyvenime.

Socialinė pedagogė  Rasa  Maniušienė