Naujienos

Pasitikime Tarptautinę Tolerancijos dieną su TOLERANCIJOS SKĖČIAIS!

Spausdinti
2012-11-11 d.

 Pilietinės iniciatyvos „Tolerancijos skėtis“ aprašymas:

Pilietinės iniciatyvos  tikslai: 

• išsiaiškinti bei prisiminti žodžio Tolerancija reikšmę;

• aptarti su mokiniais – ar mes gyvename Tolerantiškoje visuomenėje, ar tolerancija vyrauja vienas kito atžvilgiu, kokius netolerancijos ar tolerancijos pavyzdžius mokiniai prisimena;

• rasti ir aptarti XX a. istorijos pavyzdžius, susijusius su netolerancija kitai tautai, religijai ar rasei.  Paanalizuoti - kokias žiaurias pasekmes gali sukelti netolerancija, priešiškumas kitam, kitokiam;

• aptarti XX a. Lietuvos istorijos faktus (nacių okupaciją ir sovietinės okupacijos laikotarpius)  rasti tolerancijos/ netolerancijos pavyzdžius mūsų Lietuvos istorijoje ar jos vertinime. 

Kodėl Tolerancijos dienos minėjimui siūlomas SKĖTIS?

Pilietinės iniciatyvos idėja SKĖTIS – puikiai tinka rudeniui. SKĖTIS – tai daiktas, po kuriuo, lietui lyjant, gali sutilpti keletas žmonių, kurie yra skirtingi, bet lietui lyjant – būdami tolerantiški, stovi kartu po skėčiu. Nes žodis „tolerancija“ ir yra pakantumas kitam, kitokiam, gebėjimas gerbti kitą asmenį, kurio įsitikinimai ar nuomonė yra kitokia.  Visuomenėje gyvena skirtingi žmonės, todėl labai svarbu gebėti toleruoti kitą ir sugyventi. 

Keletas siūlymų – kaip įgyvendinti „Tolerancijos skėčio“ idėją:

1) panaudoti senus ar sulūžusius skėčius. Mokiniai gali paruošti skrajutes ar piešinius su mintimis apie toleranciją/netoleranciją ir jais papuošti skėčius. Vėliau, kiekviena grupė pristato savo dekoruotą, papuoštą skėtį, aptariant mokinių išsakytas mintis, idėjas ar nupieštus piešinius;

2) nupiešti plakatus, piešinius, kuriuose būtų vaizduojami TOLERANCIJOS SKĖČIAI. Piešiniai, plakatai su įvairiomis mokinių idėjomis – pavyzdžiais iš istorijos ar iš kasdienio mūsų gyvenimo. Pavaizduotas Tolerancijos Skėtis piešinyje gali būti su užrašais ar be jų, svarbiausia, kad atspindėtų žodžio TOLERANCIJA prasmę. 

3) Tolerancijos skėčius mokiniai gali pagaminti ir patys – iš popieriaus ar kitų medžiagų (karpyti, klijuoti, sukonstruoti ar kt.)  

Atgal