Naujienos

„Didumas to, kas mumyse iš meilės auga ir gerumo“ (Just. Marcinkevičius)

Spausdinti
2016-04-18 d.

   Balandžio 15 dieną Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijoje vyko popietė seneliams „Gerumu už gerumą". 
Senelius sveikino skaitovai: pirmokė Saulė Užkurėlytė, trečiokė Vytautė Meškuotytė, ketvirtokas Aironas Sakalauskas ir šeštokas Auktumas Maračinskas. Muzikinius kūrinius atliko Vakarė Kučinskaitė, sesutės Evelina ir Miglė Mikuckaitės, Karolina ir Silvija Lubytės. Aidėjo smagios kapelos melodijos ir ritmiški grupės „Erdvė" šokiai. „Ačiū, kad esi šalia" – jautriai skambėjo mokytojos Elinos Barzdienės daina.
Po vaikų pasirodymo nuotaikingas vaikystės pasakas vaidino tėveliai. Renginį vedė Kornelija Fedaravičiūtė ir Kazimieras Kaušyla
Direktorė Milda Survilienė dėkojo atlikėjams ir gausiai susirinkusiems trijų kartų žiūrovams.