Naujienos

Regioninis gerosios patirties sklaidos renginys „Individualios mokinio pažangos matavimas"

Spausdinti
2016-05-24 d.

Gegužės 17 d. mūsų mokykla organizavo BMT (besimokančių mokyklų tinklo) regioninį gerosios patirties sklaidos renginį „Individualios mokinio pažangos matavimas".  

Savo gerąja darbo patirtimi dalijosi Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis", Utenos vaikų lopšelio-darželio „Saulutė", Visagino „Žiburio" pagrindinės mokyklos, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos, Anykščių Jono Biliūno gimnazijos, Molėtų rajono Suginčių pagrindinės mokyklos, Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijos vadovų ir mokytojų komandos. Pranešimus skaitė Utenos švietimo centro direktorė Vitalija Bujanauskienė, Utenos rajono Leliūnų pagrindinės mokyklos direktorius Vygantas Kornejevas, Utenos vaikų lopšelio-darželio „Želmenėlis" direktorė Sigita Balčiūnienė. Be išvardintų mokyklų renginyje dalyvavo Molėtų pradinės mokyklos, Sudeikių mokyklos-daugiafunkcio centro atstovai, Zarasų rajono Salako pagrindinės mokyklos komanda, Utenos Dauniškio gimnazijos vadovai. Visi renginio dalyviai pritaria tokiam mokytojų kvalifikacijos tobulinimui. Nutarta 2017 m. gerosios patirties sklaidos renginį organizuoti Visagino „Žiburio" pagrindinėje mokykloje.