Naujienos

7a klasės pažintinė mokomoji veikla Vilniaus „Genocido aukų muziejuje“

Spausdinti
2017-04-26 d.

Išvykos tikslas buvo supažindinti mokinius su Lietuvos istorija: nepriklausomybės praradimu XX a. viduryje, sovietų valdžios vykdytomis represijomis, tautos kova dėl nepriklausomybės atgavimo. Mokiniai aplankė ir apžiūrėjo visas ekspozicijas: Buvęs KGB vidaus kalėjimas, Lietuvos gyventojai lageriuose ir tremtyje, Partizaninis karas Lietuvoje, Neginkluotasis pasipriešinimas 1954–1991 m.

Muziejaus gidas labai profesionaliai ir įtaigiai pasakojo apie KGB vidaus kalėjimą, jame kalintų žmonių buitį, patirtas kančias ir begalines pastangas nepasiduoti gniuždančiai tikrovei. Mokiniai aplankė kalėjimo registravimo patalpą, karcerį, vienutę, „minkštąją“ ir vandens kameras, o ekskursiją baigė patalpoje, kurioje vykdant mirties nuosprendį nužudyta daugiau kaip tūkstantis nuteistųjų.

Prieš grįžtant į namus, mokiniai užsuko ir pasportuoti į didžiausią batutų pramogų centrą Europoje "Skypark", kuriame išliejo nemažai prakaito, bet gavo daug gerų emocijų. Mokinius išvykoje lydėjo klasės auklėtoja Jolita Kraujalienė ir soc. pedagogė Rasa Maniušienė.