Naujienos

Mokyklos Garbės galerija švenčia dešimtmetį

Spausdinti
2018-03-19 d.

Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijos Garbės galerija, kurią sudaro buvę šios mokyklos mokiniai - žinomi žmonės ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų, 2018 m. švenčia dešimtmetį. Ta proga progimnazijos mokiniai, padarę individualią pažangą moksle, lankomume, elgesyje, knygų skaityme ir kt., vyksta į ekskursijas pas Garbės galerijos narius. 2018 m. kovo 9 d. lankėmės pas Lietuvos puodžių karalių - Vytautą Valiušį. Susipažinome su V. Valiušio keramikos muziejumi, susidomėję klausėmės įdomių pasakojimų apie eksponatus, žiūrėjome filmą, kaip molis virsta nuostabiais indais, patys žiedėme. Kiekvienam mokiniui Vytautas Valiušis įteikė dovanėles ir palinkėjo: turėti tikslą, jo siekti ir labai daug dirbti, tik tada tavo darbo rezultatai bus puikūs.