Naujienos

Balandžio 15 – gegužės 3 vyks Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

Spausdinti
2019-04-13 d.

 

NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis. Daugiau informacijos ir testų grafikas >>>