Nuostatai

Spausdinti
Paskelbta: 2012-10-24

MOKYKLOS NUOSTATAI >>

MOKINIŲ SAVIVALDOS NUOSTATAI >>

BIBLIOTEKOS FONDO APSAUGOS NUOSTATAI >>

ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI >>

5 – 8 KLASIŲ MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS >>

1 – 4 KLASIŲ MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS >>