website

Istorija

Spausdinti

Rapolas Šaltenis2008-ųjų spalis – istorinė data Utenos pagrindinei mokyklai. Jai oficialiai suteiktas Mokytojo Rapolo Šaltenio vardas.

Lietuvos nusipelnęs mokytojas, literatūros tyrinėtojas, vertėjas iš vokiečių kalbos, spektaklių režisierius, Utenos miesto garbės pilietis Rapolas Šaltenis gimė 1908 10 11 Utenos apskrityje, Klevėnų kaime (Anykščių r.).

Nuo vaikystės troško mokytis, todėl šeimos ir dėdės rašytojo A.Vienuolio remiamas ir skatinamas baigė gimnaziją, vėliau VDU humanitarinių mokslų fakultetą.

Didelę dalį savo įvairiapusio talento ir laiko skyrė A.Baranausko, A.Vienuolio, J.Lindės-Dobilo biografijoms ir kūrybai tyrinėti. Parašė ir išleido knygas: ,,A.Vienuolio gyvenimo pėdsakais", ,,Mūsų Baranauskas", ,,Tarp dangaus ir žemės", ,,Tikras ir netikras A.Vienuolis", ,,Jau skleidės burės", ,,Gaudeamus igitur". Publikavo straipsnius spaudoje literatūros, švietimo ir kultūros klausimais.

Mes, uteniškiai, didžiuojamės šiuo mūsų krašto rašytoju, literatūros tyrinėtoju ir vertėju, bet pirmiausia Utenoje Jis buvo MOKYTOJAS. Matyt, neatsitiktinai ir paskutinę savo knygą pavadino ,,Aš – mokytojas" (2007).

Utenoje gyveno ir dirbo nuo 1945 m. iki gyvenimo pabaigos. Mokytojas mirė 2007 10 12. Kelios kartos gerbiamą Rapolą Šaltenį vadina savo mokytoju. Seniai užaugo mokytojo mokiniai ir užaugino savo vaikus ir net anūkus, o iki šių dienų sunku būtų rasti žmogų Utenoje, kuris nežinotų Mokytojo Rapolo Šaltenio.

Didžiuojamės, kad 1952-1972 m. Jis dirbo Utenos 2-osios vidurinės (dabar Rapolo Šaltenio pagrindinės mokyklos) mokytoju, čia ugdė literatūrą, meną, grožį mylinčius žmones. ,,Mokykla yra kaip savotiška šeima, tik daug sudėtingesnė, dinamiškesnė - kaip srauniai tekanti upė, kurios vandenys nuolat verpetuoja, banguoja ir kasmet dalis jo nuteka, o dalis vėl atplūsta visai nauja- įvairi ir skaidri,"- rašė R.Šaltenis mokyklos laikraščio ,,Varpelis" pirmajame numeryje 1994 metais. Jau senokai nebedirbdamas pedagoginio darbo, Mokytojas nesijautė atsiskyręs nuo šios ,,šeimos". Taip ir pasiliko mūsų mokyklos MOKYTOJAS.

 


 
- 1944 m. „Saulės" gimnazijos patalpose įkuriama mergaičių gimnazija.

- 1945 m. ji jau vadinama 2-ąja mergaičių gimnazija, o nuo 1949-ųjų – 2-ąja vidurine mokykla.

- 1-oji direktorė – G.Petronienė (1944-1946m.), pavaduotoja A.Masiokelytė.

- 1953-1954 m.m. 2-oji vidurinė perkeliama į dabartines patalpas J.Basanavičiaus gatvėje, kur nuo 1936 m. veikė pradžios mokykla, o šalia esančiame pastate nuo 1938 m. – žydų mokykla.

- 1957-1971 m. atvežtame tremtinių name veikė mokyklos bendrabutis.

- 1962 m. prie pagrindinio pastato išaugo priestatas.

- 1963-1964m. įrengiamas mokyklos sporto aikštynas.

- Sporto salėje užsiėmimai vyksta nuo 1968m.

- 2004 m. birželio mėn. mokykla atšventė 60 - ąjį jubiliejų.

- 1997-1998 m.m. išleista paskutinė 52-oji dvyliktokų laida, auklėtoja I.Tarakavičienė.

- 1998 m. 2–oji vidurinė mokykla reorganizuota į pagrindinę mokyklą.

- 2012 m. gegužės 31 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu  Nr. TS-173 Utenos Rapolo Šaltenio pagrindinė mokykla tapo progimnazija.

- Mokykloje dirbo šie direktoriai: G.Petronienė, R.Šaltenis, J.Kuliešienė, S.Šermukšnienė, B.Skukauskienė, S.Zabulionienė, S.Kačkaitė, O.Statulevičienė, D.Jarašūnienė, A.Stalionis, J.Ivanovas, V.Ruzgus.

- Direktorė M. Survilienė mokyklai vadovauja nuo 1998 m.

- Mokykloje ilgiausiai dirbo ir dirba šie mokytojai: O. Falkauskienė, T. Gelumbauskienė, S. ir R. Šalteniai, K.Kuzmaitė, J.Steikūnas, S.Griškevičius, K. ir L.Birietos, I.Šyvienė, F.Garbačiauskienė, G.Varnienė, J.Cesevičius, F.Čižienė, T.Gavėnienė, E.Masiulionienė, J.Juodelienė, A.Pukienė, I.Tarakavičienė, Z.Bureikienė, E.Valčiuvienė, E.Chvedzevičienė, S.Lučiūnienė, G.Pernavienė, E.Gaučienė, Z.Belousova.

Tuesday the 21st. Adresas: J. Basanavičiaus g. 32, LT-28140 Utena. Tel.:+370 389 55369, faksas: +370 389 55369, Elektroninis paštas: mokykla@saltenis.utena.lm.lt Juridinio asmens kodas 190181786. Svetainės administratorė J.Kraujalienė informatika@saltenis.utena.lm.lt