website

Erasmus+ mokyklų mainų partnerystės projektas

Š. m. rugsėjo mėnesį Utenos Rapolo Šaltenio progimnazija pradėjo vykdyti programos ERASMUS+ KA229 mokyklų mainų partnerysčių projektą „Europos šventės ir tradicijos" („Festivals among European society and traditions") Nr. 2019-1-IT-02-KA229-062217_2.

Projekto tikslas – tolerancijos ir pagarbos skirtingoms kultūroms ir tradicijoms ugdymas, o veiklos skirtos 10-14 m. mokiniams, prie kurių prisijungė ir mokyklos mokytojai, mokinių tėvai ir bendruomenė. Vykdydami veiklas, mokiniai sudarys savo nacionalinių patiekalų elektroninę knygą, projekto partneriams, italams, graikams, bulgarams ir turkams, pristatys savo šalies nacionalinius kostiumus, dainas, šokius bei tradicines šventes. 

 

 

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Rapolo Šaltenio progimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis" (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). 1-8 klasių mokiniams naujos priemonės pasaulio pažinimui mokyti perkamos per Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrą.

ES projekto priemonės >>>

Daugiau informacijos apie projektą rasite >>>

 

 

Tarptautinis projektas „E-Fest"

etwining logo

 

Nuo 2018 metų spalio iki 2019 metų birželio IT mokytoja Jolita Kraujalienė su įvairių klasių mokiniais dalyvauja tarptautiniame projekte „E-Fest". Projekto partnerės yra Lenkija, Turkija, Italija, Rumunija, Jordanija, Graikija, Ukraina. Kiekvieną mėnesį šalys partnerės vykdo vis naujas veiklas: spalio mėnesį mokiniai kūrė projekto logotipą ir plakatą, vėliau išrinko gražiausią, lapkričio mėn. - supažindino partneres su savo šalies įžymiomis datomis, gruodžio mėn. kūrė plakatus ir šūkius apie žmogaus teises. Taip pat besibaigiant metams šalys sveikino viena kitą siųsdamos šventinius atvirukus. Sausio mėn. planuojama supažindinti pertneres su nacionalinėmis dainomis, vasario mėn. - nacionalinėmis pasakomis bei menu, kovo mėn. - nacionaliniais drabužiais, balandžio mėn. - šokiais, gegužės mėn. - įžymiais žmonėmis bei vietovėmis, o birželio mėnesį planuojam sukurti e-knygą apie įvykdytas projekto veikla.

 

 

„eTwinning“ - bendruomenė Europos mokykloms

 

Švietimo darbuotojams (mokytojams, direktoriams, bibliotekininkams ir kt.), dirbantiems mokykloje vienoje iš Europos šalių, programa „eTwinning" suteikia platformą, kurioje jie gali bendrauti, bendradarbiauti, kurti projektus, dalintis ir, trumpai tariant, jaustis bei būti įdomiausios besimokančios Europos bendruomenės dalimi.
Programa „eTwinning" skatina Europos mokyklų bendradarbiavimą naudojantis informacinėmis ir ryšių technologijomis (IRT) bei teikia atitinkamą paramą, priemones ir paslaugas mokykloms, siūlo mokytojams tęstinio profesinio tobulinimosi galimybes internetu.

Programa prasidėjo 2005 metais kaip pagrindinė Europos Komisijos programos „eLearning" dalis, o nuo 2014 metų „eTwinning" įsitvirtino Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programoje „Erasmus+".

Mūsų mokyklos IT mokytoja Jolita Kraujalienė įsitraukė į šios programos veiklą 2015 m. su nacionaliniu projektu „IKT įrankių integravimas projektinėse veiklose", vėliau tęsė veiklą 2016 m. dalyvaudama tarptautiniame projekte „InstaEurope".

 

Matematinė papildyta realybė

 

Mokykla dalyvauja ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamame projekte „Matematinė papildyta realybė“. Šiuo projektu siekiama diegiant Informacinių komunikacinių technologijų inovacijas ugdymo procese bei plėtojant mokytojų kompetencijas pagerinti 8 klasės mokinių matematikos pasiekimus. Projekto tikslui pasiekti matematiniam mokinių ugdymui pasitelkiamos simuliacijos programos ir duomenų įvesties priemonės: mokytojų bendrųjų gebėjimų plėtojimas, virtualios užduočių saugyklos kūrimas, papildytos realybės klubo veiklos vykdymas, kūrybinių integruoto turinio dirbtuvių organizavimas, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas.

Skaityti daugiau...

Medijų ir informacinio raštingumo gebėjimų plėtojimas

2017medijos

 

Mokykla dalyvavo projekte Medijų ir informacinio raštingumo gebėjimų plėtojimas. Projekto tikslas - plėtoti jaunimo medijų ir informacinio raštingumo gebėjimus, svarbius jų socializacijai ir aktyviam dalyvavimui pilietiniame gyvenime. Šio projekto metu mokiniai dalyvavo mokymuose apie kritinio mąstymo naudą bei efektyvaus turinio kūrimą, vyko į LRT studiją, Martyno Mažvydo biblioteką, kur susipažino su moderniomis darbo ir kūrybos erdvėmis, medijų priemonėmis, dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse, kur  mini medijas kurė su profesionalų pagalba ir rezultatus pristatė baigiamajame renginyje. Projekto koordinatorė mokykloje IT mokytoja Jolita Kraujalienė. Plačiau skaitykite >>>

Augink, rūpinkis, mylėk

 Mūsų mokyklos 8-tų klasių 30 mokinių nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. startuoja Šviečiamosios gyvulininkystės programoje „Augink, rūpinkis, mylėk“. Programos tikslas – nuo mažų dienų ugdyti sveiką ir ekologišką požiūrį į ūkininkavimą, jo naudą žmogui ir visuomenei.

Koordinatorė Nijolė Kižienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vykdytoja Džiuginta Kažukauskaitė, anglų kalbos mokytoja.

 

Sveikatą stiprinanti mokykla

sveikatos logo

Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis komisija, 2015 metų balandžio mėnesį, įvertino mūsų mokyklos sveikatos stiprinimo programą ir pripažino UTENOS RAPOLO ŠALTENIO PROGIMNAZIJĄ sveikatą stiprinančia mokykla.

Pagrindinis sveikatą stiprinančios mokyklos tikslas yra stiprinti moksleivių sveikatą, gilinti sveikatos žinias ir įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos ir visuomenės pastangomis kurti integruotą, viską apimančią sveikatos stiprinimo ir ugdymo sistemą.

 

Skaityti daugiau...

Gyvenimo įgūdžių ugdymas pradinėse klasėse

Mokykloje organizuojamas gyvenimo (socialinių)  įgūdžių ugdymas – tai vaikų asmeninių ir socialinių įgūdžių lavinimo programa, kurios tikslas – parengti  ne kuo daugiau žinančius, o savimi pasitikinčius, komunikabilius, įvairius gyvenimo sunkumus įveikti gebančius vaikus.

Programos paskirtis – suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos, ugdyti gyvenime būtinas bendrąsias kompetencijas ir gebėjimus, praktinius gebėjimus ir savarankiškumo įgūdžius (gebėjimo pasirūpinti savimi, savo aplinka), suteikti žinių, elementarių gebėjimų bei nuostatų, padėsiančių pagal galimybes būti veikliam, dalyvauti kartu su kitais laisvalaikio, užimtumo veiklose, integruotis visuomenėje.

Skaityti daugiau...

Netradicinio ugdymo raiška mokykloje: vaikų emocinės kompetencijos stiprinimas

 

Nuo 2011 metų balandžio mėnesio mokykloje vykdoma VEIK (Vaikų emocinės išraiškos kontrolės) veik logoprograma, parengta remiantis Šeimos santykių instituto specialistų patirtimi. Šeimos santykių institutas, vykdydamas ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Netradicinis ugdymas mokyklose: Leisk man padaryti pačiam ir aš išmoksiu!”  mūsų  mokyklai pasiūlė praktiškai įdiegti šį modelį bei sukurti bendradarbiavimą tarp mokinių, tėvų, mokytojų.

Skaityti daugiau...

„GYVAI“ - psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos mokykloje programa

Nuo 2014 metų sausio mėn. pabaigos  mokykloje įgyvendinama programa „Gyvai". Ši programa yra mokyklinė tabako, alkoholio ir narkotikų prevencijos programa, skirta 12 – 14 metų paaugliams. Į ją įtraukta kiek įmanoma daugiau veiksmingų, praktikoje patikrintų prevencijos elementų.

Programą „Gyvai“ sudaro 12 pamokų:

1. Pradedant „Gyvąsias pamokas“;
2. Būti ar nebūti...;
3. Alkoholio keliami pavojai ir apsauga nuo jų;
4. Išankstinės nuostatos ir realybė;
5. Sužinok apie rūkymo žalą;
6. Išreikšk save;
7. Apgink savo nuomonę;
8. Susipažinkim;
9. Sužinok apie narkotikų žalą;
10. Kaip įveikti sunkumus;
11. Problemų sprendimas ir sprendimų priėmimas;
12. Tikslų išsikėlimas.

Skaityti daugiau...

Pradinių klasių mokinių praktinių, problemų sprendimo gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymo patirtis Suomijoje

Projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas“ tikslas – sudaryti prielaidas veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių praktinius, problemų sprendimo gebėjimus ir kūrybiškumą.  Pradinių klasių mokytoja Sigita Černiauskienė turėjo puikią galimybę dalyvauti projekte, bendrauti, bendradarbiauti, kelti kvalifikaciją, diskutuoti įvairiais ugdymo klausimais, dalintis metodine medžiaga, spręsti aktualias ugdymo problemas, kelionės į Suomiją metu susipažinti su Suomijos švietimo sistema >>>

Thursday the 5th. Adresas: J. Basanavičiaus g. 32, LT-28140 Utena. Tel.:+370 389 55369, faksas: +370 389 55369, Elektroninis paštas: mokykla@saltenis.utena.lm.lt Juridinio asmens kodas 190181786. Svetainės administratorė J.Kraujalienė informatika@saltenis.utena.lm.lt