website

Mokykla įsijungė į projektą „Pradinio ugdymo tobulinimas“

Spausdinti
2013-12-01 d.

Austrijos mokyklų sistemą sudaro du pagrindiniai mokyklų tipai: bendrojo lavinimo vidurinės ir profesinės mokyklos. Privalomas teikiamas nuo pirmos iki devintos klasės, o 9-oje klasėje dalis mokinių renkasi aukštesniąsias akademines vidurines mokyklas, o dalis profesines mokyklas arba politechnikos mokyklas darbo vietoje (1 metų trukmės). Bendrasis privalomas ugdymas. Unikalus Austrijos švietimo bruožas yra ikiprofesinis mokymasis, Polytechnische Schule, kuris tęsiasi vienerius metus (9-oje klasėje). Visi mokiniai, ketinantys mokytis profesijos iš karto po privalomosios mokyklos, lanko Polytechnische Schule. Be to, darželis 3-6 metų vaikams nėra Austrijos mokyklų sistemos dalis.

Nuolat vyksta vaikų ugdymo(si) vertinimas. Jo paskirtis – pažinti vaiką, jo individualumą, gebėjimų lygį bei patirtį. Vertinama stebint, pokalbių metu, pildant anketas, analizuojant veiklos rezultatus. Nustatant vaiko brandumą mokyklai, didžiausias rodiklis – išlavėjusi vaiko kalba.

Mokyklą lankyti pradeda 6 metų ir mokymasis pradinėje mokykloje trunka 4 metus. Mokslo metai prasideda pirmą arba antrą rugsėjo pirmadienį.

Mokyklų įstatyme pradinėms mokykloms keliami panašūs  tikslai, kaip ir Lietuvoje. Šis  įstatymas taip pat nustato specialiųjų poreikių mokinių pasiekimus  ir įpareigoja pradines mokyklas integruoti neįgalius vaikus į bendro lavinimo klases. Šiame dokumente taip pat apibrėžtos ugdymo turinio strategijos, kuriomis turi vadovautis pradinių klasių mokytojai.

Tiek mokytojai, tiek mokiniai, visose stebėtose mokyklose, kuriose turėjome laimę lankytis, dirbo labai ramiai, neskubėdami, nesiblaškydami. Kai mokinys darbą užbaigia, jis gali užsiimti jam patinkančia veikla. Stebėjome, kaip toje pačioje  klasėje vaikai geba netrukdyti vieni kitiems – vieni dar atlikinėjo užduotis, mokytojas juos konsultavo arba tikrino darbus, kiti jau žaidė, treti – valgė, dar kiti – ruošė dovanas mamoms. Kadangi klasėje mokosi vaikai iš įvairių šalių, daug mokyklų yra dvikalbės, buvo galima pastebėti, kaip jie puikiai dirba bendradarbiaudami, padėdami vieni kitiems. Patiko, kad mokiniai gali individualiai dirbti atsiskyrę nuo klasės.

Austrijos mokyklose yra penkiabalė mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema, tačiau pažymiu vertinama tik trečioje ir ketvirtoje klasėje. Metinis įvertinimas yra išreikštas pažymiu. Bendruomenės susitarimu, vertinti pažymiu galima ir pirmoje bei antroje  klasėse. Vertinimas pažymiais mums neįprastas: 1 - labai gerai, 2 - gerai, 3 - pakankamai, 4 - teigiamas įvertinimas, 5 - neigiamas įvertinimas.

Visą laiką žavėjo pasitikėjimas mokytoju, jo darbu, teikiama pagalba reikiamu metu. Mokytojas pats renkasi ir kontroliuoja pamokos eigą, trukmę, turinį. Jis sprendžia kaip, kada ir kokios trukmės pertraukas skelbs. Mokytojui, dirbančiam su specialiųjų poreikių mokiniu, į pagalbą atskuba kiti mokytojai, psichologai iš specialiųjų centrų. Įdomu tai, kad jei visiškai nebeįmanoma susitvarkyti su vaiko elgesiu, mokykla gali trims savaitėms jį išsiųsti namo. Tuo atveju tėvai tampa atsakingi už jų ugdymą, patys turi sužinoti užduotis ir mokyti namuose. Tai reti atvejai, tačiau pasitaiko.

Kelionė buvo naudinga ne tik edukaciniu požiūriu. Aplankėme žymiausias Vienos vietas, pasigrožėjome parkais, miesto architektūra, pasidžiaugėme nuoširdžiu bendravimu.

Pradinių klasių mokytoja Diana Kraujalienė

Monday the 25th. Adresas: J. Basanavičiaus g. 32, LT-28140 Utena. Tel.:+370 389 55369, faksas: +370 389 55369, Elektroninis paštas: mokykla@saltenis.utena.lm.lt Juridinio asmens kodas 190181786. Svetainės administratorė J.Kraujalienė informatika@saltenis.utena.lm.lt