website

Mokykla įsijungė į projektą „Pradinio ugdymo tobulinimas“

Kai mokykla įsijungė į projektą „Pradinio ugdymo tobulinimas“, mokykloms buvo suteikta galimybė siųsti į stažuotes savo pedagogus. Pradinių klasių mokytoja Diana Kraujalienė patirties sėmėsi Austrijoje. Stažuotė truko 5 dienas. Šiandien ji dalinasi įspūdžiais su visais, kuriems tai įdomu.

Skaityti daugiau...

Projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“

 

biblioteku modernizavimas

Mūsų mokyklos biblioteka dalyvavo projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas", kurio tikslas – modernizuoti mokyklos biblioteką siekiant pagerinti mokyklos bendruomenei teikiamų paslaugų kokybę bei laiduoti geresnes ugdymo ir ugdymosi sąlygas. Į biblioteką atkeliavo: įvairūs bibliotekos baldai, daugiafunkcinis aparatas, skaitmeninis projektorius su dokumentų kamera, nešiojamasis ekranas, 5 stacionarūs kompiuteriai (4 skirti moksleiviams ir 1 bibliotekininkei) ir nešiojamasis kompiuteris, atnaujinome kompiuterių klasę. Kompiuteriais mokiniai naudojasi ne tik pamokų metu, bet ir popamokinėje veikloje. Gauta įranga ir baldai pakeitė bibliotekos interjerą, suteikė galimybę kryptingai organizuoti lankytojų bibliotekinį informacinį aptarnavimą. Yra teikiama prieinama interneto ir kopijavimo paslauga. Mokiniai po pamokų, pertraukų metu mokosi dirbti kompiuteriu, naudojasi el. žodynais, ieško informacijos, atlieka projektinius darbus. Mokiniai naudojasi dokumentų įrišimo įrenginiu būrelių metu, įriša savo sukurtus darbelius. Pamokų ir renginių metu naudojamės projektoriumi bei kita įranga.

Mokykla dalyvauja VO „Gelbėkit vaikus" vykdomame projekte „Vaikų grupės prieš smurtą"

 

 2012 m. gegužės 02 dieną mokykloje įsteigta VO "Gelbėkit vaikus" Utenos padalinio Vaikų grupė prieš 1psmurtą, vykdančios patyčių, smurto prevenciją, tinkamais būdais informuojančią apie Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją, vaiko teises ir pareigas. Grupei vadovauja mokyklos soc. pedagogė Rasa Maniušienė. Viena iš pagrindinių priežasčių pradėti šią veiklą buvo noras atrasti įdomesnių būdų, kuriais būtų galima vykdyti patyčių prevenciją mokyklose.Grupės vadovė Rasa Maniušienė mano, kad Vaikų grupė prieš smurtą galės dalyvauti mokyklos programų, projektų kūrime, kurie užtikrina saugią mokyklos aplinką, bendradarbiaus su mokyklos savivaldos organais, vietos bendruomenės institucijomis, informuos mokyklos administraciją, mokytojus, tėvus apie smurtą mokykloje, priims informaciją iš mokinių, patiriančių ar pastebinčių smurtą. Patys šios grupės mokiniai rodys iniciatyvą, organizuojant susitikimus su jaunesnių klasių mokiniais, aiškins ką reikia daryti, kaip reaguoti į smurtautojus, į ką kreiptis pagalbos ir kt.

Norintys daugiau sužinoti apie šios grupės veiklą ar prisijungti prie vaikų prieš smurtą grupės kreiptis pas socialinę pedagogę Rasa Maniušienę.

 

LIONS QUEST gyvenimo įgūdžių ugdymo programa „Paauglystės kryžkelės"

lions-quest-logo

LIONS QUEST gyvenimo įgūdžių ugdymo programa „Paauglystės kryžkelės"

Mokiniai stebi gamtos reiškinius

Jau nuo 2008 m. mūsų mokyklos mokiniai bendradarbiauja su Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro Vokės filialo Fenologinės komisijos moksliniais darbuotojais.
Mokiniai stebi gamtos reiškinius, gyvosios gamtos objektus, žymi, o rezultatus siunčia mokslininkams. Mokinių darbas - jau antrą kartą įvertintas padėkos raštais. Smagu ir tai, kad mokiniai labiau pažįsta gyvąją gamtą, ją stebėdami.

Projektas „Mažais žingsneliais į didelį pasaulį"

Nuo 2011 m. kovo iki 2012 m. birželio 30 d.  dalyvaujame projekte „Mažais žingsneliais į didelį pasaulį", kuris yra finansuojamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą" VP1-2.3-ŠMM-05-K priemonę „Švietimo paslaugų sistemos prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių asmenims (mokiniams ir kt.) ir švietimo pagalbos specialistams".
Mokykla aprūpinta metodinėmis priemonėmis, kurios padės sėkmingiau įsisavinti mokymo kursą spec. poreikių mokiniams. Projekto lėšomis įdarbinome tiflo ir surdo  pedagoges, psichologą. Mokytojai dirba su spec. poreikių mokiniais, įtraukdami juos į jiems įdomią popamokinę veiklą, vyksta smagūs užsiėmimai šeštadieniais, veikė vasaros stovykla, ekskursijos ir kt. Per kai kuriuos dalykus dirba du to paties dalyko specialistai, kad galėtų skirti pakankamai dėmesio spec. poreikių vaikams.

Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2013 m. rugpjūčio 31d. Rapolo Šaltenio progimnazija dalyvauja COMENIUS MOKYKLŲ PARTNERYSČIŲ PROJEKTE ,,ĮSIKLAUSYK Į GAMTOS BALSĄ“ .

comenius-logo 

Tai mokymo institucijų bendradarbiavimo projektas, kuris jungia bendrai veiklai aplinkosaugos tema aštuonias pagrindines mokyklas iš septynių Europos sąjungos šalių: Ispanijos, Italijos, Italijos (Sardinijos salos), Vokietijos, Prancūzijos, Slovėnijos, Kipro ir Lietuvos. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos „Mokymosi visą gyvenimą" programos lėšomis. Pagrindinis projekto tikslas- skatinti mokinius pažinti, saugoti ir rūpintis Europos gamtos įvairove. Projekto metu numatyta įgyvendinti daug įvairių ir įdomių veiklų klasėse bei gamtoje. Mūsų mokiniai kartu su mokytojais lankys gamtos draustinius, dalyvaus užsienio parnerių parengtose pamokose apie jų šalių gamtą, rinks informaciją apie Lietuvos ir Europos florą ir fauną, fotografuos ir pieš gamtos objektus, atliks darbelius aplinkosaugos tema. Pirmaisiais bendradarbiavimo metais ypatingas dėmesys bus skirimas gamtos pažinimui ir jos grožio puoselėjimui. Tikimasi, kad jau pirmųjų metų pabaigoje mokiniai įgys daug žinių apie savo krašto ir Europos gamtą. Antraisiais metais mokiniai susipažins su alternatyvios, neteršiančios gamtos energijos gamybos galimybėmis bei atliekų perdirbimo būdais ir tokiu būdu stengsis saugoti ir gerinti mūsų aplinką. Susirašinėdami su savo bendraamžiais iš partnerių mokyklų mokiniai lavins anglų kalbos žinias, ugdys toleranciją kitoms tautoms ir kultūroms, tobulins informacinių technologijų naudojimo įgūdžius. Bendradarbiaudami su kolegomis iš kitų šalių, mūsų pedagogai ir mokiniai turės galimybę lankytis partnerių šalyse, pažinti tų šalių istoriją, kultūras, tradicijas, tobulinti užsienio kalbų žinias, pasidalinti patirtimi, naujoviškomis mokymo praktikomis.

Utenos Rapolo Šaltenio progimnazija didžiuojasi būdama viena iš pirmųjų, nuo 2009 m. rugsėjo, į Olweus programos įgyvendinimą Lietuvoje įsitraukusių mokyklų.

Olweus-2011

Programa skirta mažinti patyčių ir kito asocialaus elgesio apraiškas, išmokyti visą mokyklos bendruomenę - mokytojus, mokinius, tėvus, mokyklos administraciją-atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.

Olweus patyčių prevencinė programa JAV Smurto tyrimų ir prevencijos centro buvo pripažinta viena iš 12-os pačių efektyviausių smurto prevencinių programų pasaulyje. 2009-2011 m. m. Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijoje buvo vykdomas Olweus programos diegimo projektas. Daugiau informacijos apie Olweus programą galima rasti Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro internetinėje svetainėje www.sppc.lt skyrelyje „Olweus programa". Džiaugiamės , kad įsijungus visai mokyklos bendruomenei į kovą prieš patyčias, jų ženkliai sumažėjo (tai rodo anoniminis mokinių tyrimas). Nuo 2011 m. dalyvaujame Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) diegime. OPKUS tikslas – apsaugoti Olweus programos vertybines nuostatas ir užtikrinti programoje taikomų priemonių tęstinumą.

Monday the 25th. Adresas: J. Basanavičiaus g. 32, LT-28140 Utena. Tel.:+370 389 55369, faksas: +370 389 55369, Elektroninis paštas: mokykla@saltenis.utena.lm.lt Juridinio asmens kodas 190181786. Svetainės administratorė J.Kraujalienė informatika@saltenis.utena.lm.lt